Pokyny pro návštěvníky

 1. DBEJTE POKYNŮ POŘADATELŮ NEBO MODERÁTORA
 2. NEVSTUPUJTE DO VYZNAČENÉHO KORIDORU PRŮVODU
 3. BUĎTE TOLERANTNÍ A OHLEDUPLNÍ K OSTATNÍM NÁVŠTĚVNÍKŮM
 4. NEDOTÝKEJTE SE ČERTŮ
 5. DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI V POHYBU PO AREÁLU, KVŮLI ATMOSFÉŘE JE ZDE TMA
 6. PEČLIVĚ SI HLÍDEJTE SVÉ OSOBNÍ VĚCI A DĚTI
 7. NENECHÁVEJTE PŘÍJEZD NA POSLEDNÍ CHVÍLI
 8. UDRŽUJTE POŘÁDEK A ČISTOTU, V AREÁLU JSOU KOŠE
 9. DO AREÁLU JE ZAKÁZÁNO VNÁŠET VLASTNÍ NÁPOJE A PYROTECHNIKU
 10. PŘI ODCHODU Z AREÁLU SE VSTUPENKA STÁVÁ NEPLATNOU
 11. ZÁKAZ VSTUPU S DOMÁCÍMI MAZLÍČKY

Do areálu je zakázáno nosit profesionální filmové kamery, profesionální fotoaparáty
(nutno zažádat pořadatele).

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu vnášet jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, hořlaviny, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, deštníky, laserová ukazovátka, magnetofony.

Rovněž není dovoleno vnášet do areálu vlastní jídlo a nápoje.
Zákaz vstupu s domácími mazlíčky.

Trasa průvodu 2023:

Instagram

Pořadatelem akce je společnost k2cb s.r.o. (sídlem Úzká 5/1, 373 71 Rudolfov, IČ 26114470)
Společnost je zapsána od 28. prosince 2006 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp.zn. C 14821.

Anycoders